Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-02-22

  Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre


  Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Det visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet som också slår fast att det inte ligger något i föreställningen att måttligt alkoholbruk skulle kunna vara nyttigt.
  Läs mer
 • 2019-02-21

  Allt mellan lust och ångest – ungdomsmottagningen som en lättillgänglig arena för unga med psykiska besvär och ohälsa


  Ta chansen att under en dag få lära dig mer om hur ungdomsmottagningarna möter unga med psykisk ohälsa! Välj om du vill gå den 1 april i Göteborg eller den 2 april i Vänersborg!
  Läs mer
 • 2019-02-18

  Vad kan vi lära av projekt Nya GRannar?


  Projektet vände sig till personal inom kommunernas verksamheter för nyanlända barn och unga. Syftet var att höja personalens kompetens och bidra till ökad samverkan mellan bland annat boenden för ensamkommande barn, skola och socialtjänst.
  Läs mer
 • 2019-02-18

  Film: Fortes frukostseminarium om tillämpad välfärdsforskning


  Den 13 februari 2019 lanserade Forskningsrådet Forte forskningsagendan för det nationella forskningsprogrammet för tillämpad välfärd. Ett av de projekt som presenterades var Förälder på avstånd som handlar om stöd till föräldrar med barn i familjehem eller på institution.
  Läs mer
 • 2019-02-15

  Nytt kunskapsunderlag om föräldraskapsstöd till nyanlända


  Göteborgsregionen, FoU i Väst, har tagit fram ett kunskapsunderlag som handlar om föräldraskapsstöd till nyanlända föräldrar med behov av att orientera sig i den svenska kontexten. Tanken är att texten ska vara en inspiration och grund för aktörer som vill starta upp eller utveckla föräldraskapsstöd till dessa grupper.
  Läs mer
 • 2019-02-13

  Chefer i Kungsbacka utvecklar sitt ledarskap för bättre hälsa


  Små justeringar i ledarskapet kan få stor effekt på medarbetarnas hälsa. Det har drygt 40 chefer på förvaltningen Individ- och familjeomsorg i Kungsbacka kommun bland annat fått lära sig genom en utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Se filmen för att få veta mer om utbildningen och vad den kan leda till.
  Läs mer
 • 2019-02-13

  Medarbetare eller chef inom IFO? Dela med dig av dina erfarenheter!


  Den 14 november har du chansen – då är det dags för Mötesplats IFO 2019.
  Läs mer
 • 2019-02-11

  Vård- och stödsamordning för personer med samsjuklighet i Partille kommun


  I Partille har man upprättat tydliga samverkansstrukturer kring personer med samsjuklighet. Olika professioner samarbetar i ett komplext vård- och omsorgssystem. Hur påverkar detta de personer som får del av insatsen, personalen och ekonomin? Det handlar den här studien om.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Delmos-rapporten är inlämnad


  Våren 2018 utlyste Delegationen mot segregation (Delmos) medel för att stödja projekt vars syfte är att bidra till en sektorsövergripande samordning av arbetet med att minska och motverka segregation på lokal och regional nivå. Göteborgsregionen (GR) var en av de organisationer som beviljades medel och nu är rapporten klar.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Yrkesresan reser ut i landet


  Yrkesresan är en satsning på kompetensutveckling för yrkesverksamma inom socialtjänstens myndighetsutövning för barn och unga. Den har sedan starten i maj 2017 väckt ett stort intresse ute i landet. Nu påbörjas en förstudie tillsammans med Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting (SKL) om hur Yrkesresan kan spridas till fler regioner. Man vill också undersöka möjligheten att täcka in fler verksamhetsområden.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Validering Väst väcker nationellt intresse


  Validering Väst (VV) etablerar sig alltmer som en viktig aktör nationellt när det gäller att ta fram riktlinjer, metoder, processer och verktyg för att validera kompetens hos personer som saknar formell dokumentation på sin kompetens. VV medverkar i och driver en lång rad nationella valideringsprojekt och har under 2018 bland annat haft en central roll i att arbeta fram de nya nationella riktlinjerna för validering av undersköterskor och vårdbiträden.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Nytt nätverk för verksamhetsutvecklare inom IFO-FH


  I vår startar Göteborgsregionen (GR) ett nytt nätverk för verksamhetsutvecklare och utvecklingsledare inom områdena Individ och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Nätverket kommer samla representanter från GR:s samtliga medlemskommuner och den första träffen sker i mars.
  Läs mer
 • 2019-02-07

  Nystart för nätverk för Lupp-samverkan i Göteborgsregionen


  Att arbeta med ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken ) är ett sätt att få bred kunskap om ungdomars livssituation. Lupp är ett nationellt enkätverktyg som tillhandahålls av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (se vidare www.mucf.se/lupplänk till annan webbplats) och innehåller frågor om allt från fritid, skola och inflytande till trygghet, hälsa, arbete och framtid.
  Läs mer
 • 2019-02-06

  Tillit är ledordet för dagens ledarskap


  Att leda för tillit var temat för en utbildningsdag som GR arrangerade nyligen. Syftet med dagen var att lyfta framtidens ledarskap – ett ledarskap som är byggt på tillit och har fokus på resultat.
  Läs mer
 • 2019-02-04

  Nytt projekt – Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen


  Sedan i september driver Göteborgsregionen (GR) tillsammans med Göteborgs stad ett nytt och spännande projekt vid namn Föräldrastöd för nyanlända i Göteborgsregionen . Under hösten har planeringsarbetet pågått för fullt men nu i februari påbörjas genomförandet av aktiviteterna. Deltagande kommuner är Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndals stad, Partille, Stenungsund och Öckerö och projektet finansieras av Länsstyrelsen.
  Läs mer
 • 2019-02-01

  FoU i Västs utvärdering av F100 är färdig


  – Detta är drömmen! Jag har bott på olika boenden i tio år och nu känns det äntligen som hemma, berättar en av de hyresgäster som intervjuats i den utvärdering av F100 som FoU i Väst (GR) genomfört tillsammans med brukarrevisionen vid Social resursförvaltning på uppdrag av Fastighetskontoret i Göteborgs Stad.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund