Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2019-01-31

  Träna på samtal med barn som bara finns på datorn


  På datorskärmen syns ett barn som pratar, visar känslor och reagerar på det du säger som vilket barn som helst. Men barnet finns inte på riktigt utan är bara en så kallad avatar som har skapats i datorn. GR bjöd in medarbetare från socialtjänsten för att de skulle få träna på samtal med barn – utan att barn är med.
  Läs mer
 • 2019-01-29

  Välkommen till en inspirationsdag om PYC – ett föräldrastödsprogram som används tillsammans med föräldrar med kognitiva svårigheter


  Inspirationsdagen vänder sig till chefer, verksamhetsutvecklare, familjebehandlare och medarbetare inom IFO och funktionshinderområdet. Varmt välkomna!
  Läs mer
 • 2019-01-28

  Delaktighet och energi viktiga ledord för bra möten


  Bra möten handlar om att alla medarbetare känner sig delaktiga, och då är det viktigt att planera och strukturera mötena på ett lämpligt sätt. Chefer inom kommunal verksamhet har under en fyradagarsutbildning inom projektet HälsoGReppet lärt sig mer om medskapande mötesledning.
  Läs mer
 • 2019-01-25

  GR söker Processledare – digitalisering och välfärdsteknik inom vård och omsorg


  Vill du vara med och utveckla storstadsregionen med oss? Ansök om tjänsten senast den 18 februari.
  Läs mer
 • 2019-01-21

  Utvärdering av utökade hembesök hos förstagångsföräldrar


  Göteborgsregionen FoU i Väst har fått ett tvåårigt uppdrag att utvärdera ett program som heter Utökade hembesök. Utökade hembesök gäller förstagångsföräldrar i prioriterade områden.
  Läs mer
 • 2019-01-11

  Är du vår nya planeringsledare för IFO och Funktionshinder?


  Göteborgsregionen (GR) söker en planeringsledare till områdena Individ- och familjeomsorg (IFO) och Funktionshinder (FH). Ansök senast 31 januari.
  Läs mer
 • 2019-01-09

  Psykisk ohälsa hos äldre – med fokus på anhöriga


  Den 5 mars arrangerar vi en dag som vänder sig till förtroendevalda, chefer, biståndshandläggare, anhörigstödjare och övrig personal samt andra som möter anhöriga till äldre med psykisk ohälsa.
  Läs mer
 • 2019-01-08

  Margareta Forsberg blir chef för Göteborgsregionen FoU i Väst


  FoU i Väst är en mötesplats för forskning och praktik och en resurs för yrkesverksamma och beslutsfattare i Göteborgsregionens 13 kommuner.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund