Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-12-19

  Du prenumererar väl på vårt nyhetsbrev?


  Nu har vi skickat ut ett färskt nyhetsbrev till alla som prenumererar. Teman där här gången är bland annat hälsa på arbetsplatsen, rapporten utifrån Lupp-undersökningen om ungdomars livssituation, tidsschabloner inom hemtjänsten och verksamheten Solrosen för barn som har en förälder som är frihetsberövad.
  Läs mer
 • 2018-12-18

  "Jag har lärt mig vad hälsofrämjande ledarskap är"


  15 förskolechefer i Kungälvs kommun går utbildning i hälsofrämjande ledarskap. Utbildningen är en del i projektet HälsoGReppet, som syftar till att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa.
  Läs mer
 • 2018-12-18

  Många nyttiga erfarenheter från HälsoGReppets utbytesresa till Nederländerna


  14-16 oktober var projektet HälsoGReppet på utbytesresa i Leeuwarden i Nederländerna. Anledningen var att ta del av kommunerna Leeuwarden och Súdwest-Fryslâns arbete med hälsa på arbetsplatsen.
  Läs mer
 • 2018-12-14

  Är du politiker eller tjänsteperson med intresse för ungdomars psykiska hälsa?


  Västra Götalands ungdomsmottagningar och ungdomars psykiska hälsa står i fokus på en konferens som arrangeras i början på april 2019. Obs – nya datum!
  Läs mer
 • 2018-12-11

  Får man älska en förälder som har mördat?


  Det kan vara en fråga som barn som kommer till verksamheten Solrosen har att förhålla sig till. Solrosen ger stöd till barn och unga som har eller har haft en familjemedlem som varit frihetsberövad.
  Läs mer
 • 2018-12-10

  Nytt ESF-projekt inom funktionshinder- och äldreområdet:
  Mer Omsorg med Digital teknik (Modig)


  GR har tillsammans med åtta kommuner i regionen fått EU-medel för att bidra till att stärka kompetensen när det gäller digitalisering för medarbetare och chefer. 
  Läs mer
 • 2018-12-04

  Skillnader mellan kommunerna i tidsschabloner för hemtjänst och hemsjukvård


  Göteborgsregionen (GR), FoU i Väst, har tillsammans med en arbetsgrupp med representanter för tio av kommunerna inom GR gjort en kartläggning av schabloner för tidsåtgång i hemtjänst och hemsjukvård.
  Läs mer
 • 2018-12-04

  Ungas livssituation i nio kommuner i Göteborgsregionen


  Så tänker ungdomar om fritid, skoltid, inflytande, trygghet och hälsa – och så jobbar kommunerna med dessa frågor.
  Läs mer
 • 2018-12-03

  Boka in 21 mars för konferensen Mötesplats Hälsa


  Projektet HälsoGReppet bjuder in till Mötesplats Hälsa, som är en arena för lärande och erfarenhetsutbyte om hur vi kan öka hälsan och minska sjukfrånvaron på våra arbetsplatser.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund