Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-06-29

  Socialtjänstens och den kommunala hälso- och sjukvårdens behov av kunskapsstöd


  Hur tar man reda på vilka kunskapsbehov som finns i verksamheten? Hur tas behoven omhand på lokal, regional och nationell nivå? Och hur skulle man kunna göra? Dessa frågor står i fokus i en ny rapport.
  Läs mer
 • 2018-06-29

  GR får statsbidrag för att motverka och minska segregation


  Statsbidraget ska användas till att genomföra en övergripande kartläggning, behovsanalys och ta fram en plan för det fortsatta arbetet för att motverka och minska segregationen. 
  Läs mer
 • 2018-06-27

  Nyckeltal personalhälsa i kommunerna i Göteborgsregionen


  I den här kortrapporten kan du ta del av hur sjukfrånvaron och personalomsättningen har utvecklats i de 13 GR-kommunerna under årets fyra första månader.
  Läs mer
 • 2018-06-21

  FILM: Detta är samverkansplattformen AllAgeHub


  Har du inte greppat vad GR-projektet AllAgeHub är ännu? Vi vet, det är komplext och lite luddigt i kanterna ibland. Men kika gärna på filmen om oss, och hör av dig om du har frågor eller vill bidra i arbetet med att forma AllAgeHub.
  Läs mer
 • 2018-06-20

  Hur vill morgondagens seniorer bo?


  Det kan du läsa om i den här tidningen – beställ den (kostnadsfritt) eller ladda ner! Du får bland annat möta framtidsforskaren Thomas Fürth som pekar ut 10 viktiga trender och berättar om Platslowpyramiden.
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Situationen för nyanlända barn i Göteborgsregionen


  Hur upplever personal som regelbundet träffar nyanlända barn att det går för dem? Och hur kan socialtjänsten arbeta för att möta barnens och familjernas behov? De frågorna står i fokus i en ny rapport om nyanlända barn som bor med sina föräldrar och som har uppehållstillstånd.
  Läs mer
 • 2018-06-15

  Sista nyhetsbrevet före sommaren från FoU i Väst/GR


  Får du inte vårt nyhetsbrev? I så fall kan du börja prenumerera här!
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Kommunikation och kognitivt stöd i fokus på EXPO Välfärdsteknik 2018 – nu öppnar anmälan


  För andra året i rad arrangerar AllAgeHub mässan EXPO Välfärdsteknik, i år med temat kommunikation och kognitivt stöd. Chefer och medarbetare i de 12 medverkande kommunerna välkomnas till Gothenburg CoValley Open Lab i Mölndal där mässan hålls den 16 oktober 2018.
  Läs mer
 • 2018-06-14

  Tre idéutvecklingsprojekt har nu startat upp i AllAgeHubs innovationsprocess


  Under maj och juni månad har tre idéworkshoppar hållts i AllAgeHubs innovationsprocess, och lika många idéutvecklingsprojekt drar nu igång som frukten av idégenereringen.
  Läs mer
 • 2018-06-13

  Mer än en kurs


  Hur gör man för att en kurs ska bli mer än bara en kurs, att det man lärt sig ska komma till omsättning i praktiken? Ett sätt kan vara tydliga mål och återkoppling från utbildningsledaren.
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Förebyggande demensomsorg – med fokus på forskning, samhälle och personal


  Strecka den 9 november i din kalender redan nu! Då är det nämligen dags för vår årliga demenskonferens.
  Läs mer
 • 2018-06-12

  Vem tar ansvar för vad? Hur blir det bra för de som behöver vårt stöd?


  Välkommen till en länsgemensam konferens den 1 oktober på temat integrerade arbetssätt inom området psykisk ohälsa och missbruk/beroende!
  Läs mer
 • 2018-06-11

  Lena Holmlund ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd i Göteborgsregionen


  Efter en öppen rekrytering, i konkurrens med ett stort antal sökande till tjänsten, har förbundsdirektören i samråd med förbundsstyrelsens presidium och ordförandena i berörda styrgrupper beslutat att utse Lena Holmlund till ny avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd inom Göteborgsregionen (GR).
  Läs mer
 • 2018-06-11

  GR får ny visuell identitet


  Till hösten byter GR logotyp och förkortar samtidigt namnet till Göteborgsregionen. Detta för att öka tydligheten gentemot våra medlemskommuner och samarbetspartners, men också när vi för fram storstadsregionens frågor i Västra Götalandsregionen, nationellt och internationellt.
  Läs mer
 • 2018-06-08

  Pilotprojekt för att lotsa rätt i välfärden har utvärderats


  Samordningsförbundet Göteborg Hisingen, som också kallas DELTA, har under knappt ett år bedrivit ett pilotprojekt. Syftet med projektet var att utveckla och pröva en arbetsmodell som ska kunna implementeras i en av DELTA:s befintliga verksamheter – Arbetsmarknadstorget (A-torget).
  Läs mer
 • 2018-06-07

  Barns livsvillkor – forskning om likvärdiga förutsättningar för barn och familjer


  Se 11 korta föreläsningar som på olika sätt handlar om barns livsvillkor – eller ladda ner en skriftlig sammanfattning av dem. Föreläsningarna ägde rum den 19 april på en konferens som arrangerades av nätverket "Barns välbefinnande och familjers villkor".
  Läs mer
 • 2018-06-04

  Utvecklande ledarskap och GDQ-analys ska ge sänkt sjukfrånvaro i Härryda kommun


  ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projekt i Härryda kommun satsar på att utbilda en avgränsad grupp enhetschefer i utvecklande ledarskap samt göra en GDQ-analys av deras arbetsgrupper. Följ med på ett besök i Härryda och hör mer om deras arbete mot en mer hälsosam arbetsmiljö i kommunen.
  Läs mer
 • 2018-06-01

  Life filming: Är staden tillgänglig för personer med intellektuell funktionsnedsättning? 


  Frågan undersöks i ett projekt där syftet är att pröva om film kan vara ett verktyg för dialog och delaktighet i stadsutvecklingsfrågor för den här målgruppen. FoU i Väst/GR har fått i uppdrag att följeforska i projektet.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund