Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-04-30

  FoU i Väst/GR söker forskare


  Vi söker en forskare med kvantitativ inriktning som kommer att arbeta med uppföljning, utvärdering och analys.
  Läs mer
 • 2018-04-27

  Event ska upplysa om nyttan med EU-projekt


  På Europadagen den 9 maj ställer nitton EU-projekt ut på Stadsbiblioteket i Göteborg. Syftet är att ge allmänheten möjligheten att lära sig mer om hur EU-pengarna gör nytta i samhället.
  Läs mer
 • 2018-04-25

  Nytt nyhetsbrev från FoU i Väst/GR


  I april månads nyhetsbrev kan du bland annat läsa om att Cecilia Bokenstrand, som är chef för FoU i Väst, har tilldelats Förvaltningshögskolans pris för nyttiggörande av forskning.
  Läs mer
 • 2018-04-23

  Cecilia Bokenstrand och FoU i Väst/GR fick Förvaltningshögskolans pris


  Förvaltningshögskolan delar varje år ut ett pris för bästa nyttiggörande av forskning. I år går priset till Cecilia Bokenstrand, som är avdelningschef för Arbetsmarknad och social välfärd på Göteborgsregionen (GR), på grund av hennes insatser för att bidra med ett vetenskapligt perspektiv till GR:s medlemskommuner.
  Läs mer
 • 2018-04-13

  Omvärldsbevakning kring välfärdsteknik och tillgängliga boendemiljöer startas av AllAgeHub


  Alla behöver inte göra samma resa. Genom omvärldsbevakning och spridning av kunskap inom välfärdsteknik, tillgängliga boendemiljöer och innovation når vi snabbare till resultat.
  Läs mer
 • 2018-04-12

  GR söker en kommunikatör med känsla för grafisk formgivning


  Var med och utveckla storstadsregionen tillsammans med oss!
  Läs mer
 • 2018-04-11

  Boka in 22 oktober för konferens om ungas livssituation


  Under hösten 2017 genomförde nio kommuner i Göteborgsregionen den så kallade Lupp-undersökningen bland sina högstadie- och gymnasieelever. Lupp-enkätens frågor handlar bland annat om fritid, skola, arbete, hälsa, trygghet och inflytande. 
  Läs mer
 • 2018-04-11

  Analysmodell för prioritering av målgrupper och insatser


  FoU i Väst/GR har i dialog med Samordningsförbundet Älv & Kust (Ale, Kungälv, Stenungsund, Tjörn och Öckerö) arbetat fram en analysmodell som gör det möjligt att bättre ta tillvara på tillgänglig statistik. Det handlar om att sålla fram den statistik som är mest relevant och sammanställa den på ett överskådligt och begripligt sätt, för att tydligare kunna rikta samordningsförbundets insatser.
  Läs mer
 • 2018-04-10

  Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning i socialtjänsten (NSK-S) på GR


  Socialchefer, SKL, Socialstyrelsen samt representanter från regionala samverkans- och stödstrukturer – från Haparanda i norr till Lund i söder – besökte GR den 6 april. Syftet var ett möte i NSK-S om kunskapsstyrning inom socialtjänstens område.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund