Nyhetsarkiv för GR Välfärd

Nedan visas nyheter för innevarande månad. I menyn till höger finns arkivet med tidigare nyheter sorterade efter år och månader.

 • 2018-02-27

  Nyanlända barn och familjer – ny kunskap, forskning och praktiska exempel


  Den 26 april är du välkommen till en mötesplats i Göteborg med fokus på mottagande och etablering av nyanlända barn och familjer. Mötesplatsen är avgiftsfri men anmälan krävs!
  Läs mer
 • 2018-02-23

  Cecilia Bokenstrand blir ny revisionsdirektör i Göteborgs Stad


  Efter nästan sju år på GR lämnar Cecilia Bokenstrand i vår sitt arbete som chef för avdelningen Arbetsmarknad och social välfärd. Efter sommaren tillträder hon tjänsten som revisionsdirektör i Göteborgs Stad.
  Läs mer
 • 2018-02-20

  GR-kommunernas satsningar på personer som står långt från arbetsmarknaden ger utdelning


  Förra året kunde kommuner och landsting få statsbidrag om de anställde ett visst antal arbetslösa med hjälp av så kallade extratjänster. Nu visar statistik från Arbetsförmedlingen att GR-kommunerna på det här sättet har anställt nästan 600 personer som har svårt att få jobb även på en gynnsam arbetsmarknad.
  Läs mer
 • 2018-02-20

  Mötesplats IFO: dags att anmäla dig om du vill medverka och presentera ditt arbete!          


  För 16:e gången arrangerar vi Mötesplats IFO – en dag för och av medarbetare och chefer inom individ- och familjeomsorg.
  Läs mer
 • 2018-02-14

  Mölndals stads egen hälsopedagog utbildar chefer i hälsofrämjande ledarskap


  ESF- och GR-projektet HälsoGReppets lokala projektledare i Mölndals stad, hälsopedagogen David Mattsson, håller kurser i hälsofrämjande ledarskap.
  Vi hälsade på under en utbildningsdag.

  Läs mer
 • 2018-02-13

  En innovationsprocess under ständig utveckling


  Nu presenterar GR-projektet AllAgeHub sin innovationsprocess, version 1.0.
  – Under AllAgeHubs uppbyggnadsfas fram till december 2019 kommer innovationsprocessen vara under ständig utveckling och hela tiden präglas av en användarnyfikenhet, säger Carolina Fornell, processledare AllAgeHub, som nu presenterar första versionen av innovationsprocessen, den man kallar 1.0.

  Läs mer
 • 2018-02-09

  Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom


  Socialstyrelsen presenterade de nya reviderade riktlinjerna på en regional konferens i Göteborg den 7 februari. Här kan du ta del av material från konferensen.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Spelproblem i fokus: Vad säger lagen, forskningen och praktiken?


  Om detta handlade vår länsgemensamma konferens den 1 februari. Utbildningsradion filmade föreläsningarna som nu går att se på webben. Det finns också en konferensrapport och Powerpointpresentationer att ladda ner.
  Läs mer
 • 2018-02-09

  Nya GRannar på studiebesök i Tyskland


  ─ Det är spännande att ta del av erfarenheterna här i Dortmund då det är så likt Göteborg, både vad gäller storleken på staden och i antalet ensamkommande barn och ungdomar man tagit emot, säger Lena Almqvist, avdelningschef på utbildningsförvaltningen i Partille kommun.

  Läs mer
 • 2018-02-05

  Det går allt snabbare för utrikes födda att få jobb i Göteborgsregionen


  Dessutom har Göteborgsregionen för tredje året i rad den lägsta arbetslösheten bland storstadsregionenerna. Det visar en ny rapport från Business Region Göteborg.
  Läs mer

Senast uppdaterad: 2018-09-11 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund