DET HÄR GÖR VI

Inom arbetsmarknadsområdet arbetar vi med utvecklingsprojekt, forskning, utvärdering, nätverk och kompetensutveckling. Välkomna att höra av er med idéer och förfrågningar!

Göteborgsregionen (GR) följer arbetsmarknadens utveckling, arbetar med nyanlända flyktingars etablering, validering och kommunernas roll som arbetsgivare.

Vi arbetar bland annat med att ungdomars etablering på arbetsmarknaden ska underlättas, att individer som har en reell kunskap som inte är dokumenterad ska få den synliggjord, ett förbättrat mottagande för nyanlända flyktingar samt en arbetsmarknad för alla.

Styrgruppen för arbetsmarknad har det politiska ansvaret för GR:s arbete inom området.

GR är en viktig arena för erfarenhetsutbyte och samverkan. Arbetsmarknadsfrågor diskuteras i nätverk, däribland nätverket för arbetsmarknadschefer, nätverket för personalchefer och nätverket för flyktingguide/språkvän. Utöver detta bildas kommungemensamma arbetsgrupper kring specifika projekt och uppdrag.

Det finns alltid ett stort utbud av kurser, seminarier och konferenser som stöd till kompetensutveckling i medlemskommunerna.

Nätverk:

  1. Nätverket för arbetsmarknadschefer
  2. Nätverket för personalchefer

  

Snabblänkar:

 

Senast uppdaterad: 2021-01-11 

Kontaktperson på Göteborgsregionen:

Sara Nordenhielm
T.f. Enhetschef
031-335 51 90


Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund