Hälsogreppet

ESF-projektet Hälsogreppet syftar till att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa bland anställda inom kvinnodominerade arbetsplatser i GR-kommunerna. Projektet pågår till och med 31 januari 2020.

Om projektet

Hälsogreppet finansieras av Europeiska socialfonden (ESF), och drivs av GR tillsammans med medlemskommunerna.
Det övergripande målet är att stärka individers ställning på arbetsmarknaden genom att förebygga och förhindra sjukskrivningar som orsakas av psykisk ohälsa, bland de anställda i kommunerna.

Läs mer

Projektorganisation

Hälsogreppet leds av ett projektledningsteam på GR samt av lokala projektledare i varje medlemskommun.

Projektledningsteamet innehåller roller inom projektledning, samordning, processledning, kommunikation, ekonomi samt forsknings- och utrednings-kompetens.

Läs mer

Kontakta oss

Kontakt

Malin Isaksson

Projektkoordinator

Malin Isaksson
0708-32 15 12
 

Processledare

Fyra spår

 • 1. Utveckla en modell för att stärka analysen av personalhälsa.
 • 2. Stärka samverkan mellan olika aktörer som är involverade i rehabiliteringsprocessen.
 • 3. Öka chefers kunskap om ledarskapets betydelse för hälsa.
 • 4. Öka medvetenheten och kunskapen bland medarbetare och chefer kring den egna hälsan och framgångsrika insatser på arbetsmiljöområdet.

AKTUELLT

Filmer om aktiviteter i Hälsogreppet

Länkar & lästips

Här samlar vi intressanta länkar och lästips som handlar om arbetsmiljö, förebyggande hälsoarbete, psykisk ohälsa, stress, sjukskrivningar och liknande. 

 1. Suntarbetsliv.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 
  Inspiration och verktyg i ditt arbete för en frisk arbetsplats inom kommun- och landstings-sektorn. 

 2. Arbetsliv - Sveriges största arbetsmiljötidninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (Prevent)

 3. Tips och inspiration om arbetsmiljölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (SKL, Pacta och fackförunden)

 4. Från risk till frisk – om friskfaktorer i kommuner och landstinglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster (AFA Försäkring)

 5. Organisera för en jämställd arbetsmiljö – från ord till handlingPDF (En vitbok från Arbetsmiljöverket)

 6. Nya sätt att organisera arbetetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster – betydelse för arbetsmiljö och hälsa!
  (Kunskapssammanställning från Arbetsmiljöverket)

 7. Hälsosam schemaläggninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - webbutbildning 15 min (Suntarbetsliv, Region Skåne)

Fler EU-projekt

GR driver och medverkar i flera regionala, nationella och internationella EU-projekt som rör utbildning, arbetsmarknad,
sociala frågor och samhällsplanering.

Läs mer

Senast uppdaterad: 2020-02-13 

Göteborgsregionen (GR)

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

Twitter
Facebook
Youtube
Rss
Prenumerera
LinkedIn
Göteborgregionens Kommunalaförbund